НАЧАЛО Мнения Промените на изборните закони в „12 без 5″ нарушава фундаментални правни принципи...

Промените на изборните закони в „12 без 5″ нарушава фундаментални правни принципи на българското и общностното право

214
0
СПОДЕЛИ

Обществото ни вече се нагледа, наслуша, надиша и задави от толкова властова наглост, че вече сетивата ни са напълно притъпени, за каквито и да е новини в тази посока. Кому би направило днес впечатление за нови спирания на пари от еврофондовете, за нови скандални заменки със задна дата или за нови неразкрити престъпления. Само казваме „аха, отново същото“ и продължаваме в загриженото си ежедневие.

Подобен е ефекта и с непредсказуемите и необосновани реформи на законите за провеждане на избори. Само по смаяната физиономия на някой приятел – чужденец, комуто съм споделил, че скоро ще имаме избори, но не знаем още нито на коя дата, нито по какъв начин ще се провеждат, ми светва, че ни се случва нещо неестествено, изумително и жалко.

Чувам, че засегнатите опозиционни и неопозиционни парламентарно представени партии се канят да обжалват промените в изборните закони, пред Конституционният ни съд. Това добре, но чувам също, че основният мотив на жалбата им щял да бъде, че в различните избирателни райони живеели различен брой избиратели и така някъде във Видин например с много по-малко избиратели, можело да се спечели мандат, отколкото във Варна.

Без да се впускам в подробности, ще кажа, че тази демографска несправедливост съществува открай време и по отношение на пропорционалната листа, но досега не се намери кой да я обжалва пред Конституционния съд. А и не мисля, че е нужно, защото изборите и демокрацията, освен демографска логика имат и географска такава. Хората във Видин не са виновни, че района им е по-слабонаселен от този във Варна. Има място да се защитава тезата, че заради героизма си да оцеляват в своя район, те заслужават да имат свое солидно представителство в Парламента.

Има обаче по-силни основания срещу стъкмените в последния момент промени в изборните закони. Не съм чул жалбоподателите да ги споменават или може би ги пазят в тайна като изненада. Едно от тях е противоречието на тези промени с принципа за правната сигурност и по специално с принципа за защита на оправданото доверие или, както е възприето да се нарича в съдебната практика – на оправданите правни очаквания.

В повечето правни системи, включително и в българската, доверието и обоснованите очаквания на гражданите и техните организации са защитени от висши правни принципи възприети с конституционни норми. В случая с фундаменталните промени на изборните закони „в 12 без 5″, особено неприятно впечатление прави тоталното погазване на принципа на оправданите правни очаквания[1].

Този принцип произхожда от немското право и посредством съдебната практика на Съда на европейските общности в Люксембург, приложението му се разпространява и в правните системи на другите европейски държави. Съгласно този правен принцип гражданите трябва да могат да действат и да вземат решения на базата на действащите в момента правни норми, без да се страхуват, че едно последващо изменение на същите правни норми може да ги ощети заради направения от тях избор да се доверят на действащото законодателство.

Принципът за защита на оправданите правни очаквания е възприет в практиката на нашият Конституционен съд[2] и би било изключително нелогично, той да не се съобразява с него в своите бъдещи решения.


[1] Наименованието – принцип защитаващ оправданите правни очаквания е възприето в съдебната практика на български език. На френски този принцип е известен като Le principe de la confiance légitime, на английски Legitimate expectations, а на немски Vertrauensschutz. Лично аз предпочитам буквалния превод от френски – принцип защитаващ легитимното, оправданото доверие, но предпочитам да направя компромис в името на унифицирането на правните термини.

[2] Решение № 2 на Конституционния съд от 30 март 2000 год. по конституционно дело № 2 от 2000 год. за обявяване на противоконституционни някои разпоредби от Данъчния процесуалния кодекс Р Е Ш Е Н И Е № 2 на Конституционния съд от 30 март 2000 г. по конституционно дело № 2 от 2000 г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ ЗА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ ОТ ДАНЪЧНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС, Обн., ДВ, бр. 29 от 7 април 2000 г.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име