НАЧАЛО ГЕРБ Ирена Соколова участва в дискусиите за ролята на жените при предотвратяване на...

Ирена Соколова участва в дискусиите за ролята на жените при предотвратяване на военните конфликти и гарантиране на сигурността в рамките на Срещата на Глобалния форум на жените-парламентаристи

309
0
СПОДЕЛИ

ShurmanЖени-парламентаристи от 86 държави обсъдиха ролята на жените при предотвратяване и разрешаване на военните конфликти и запазване на мира по време на Срещата на Глобалният форум на жените-парламентаристи, която се провежда в Йордания от 4 до 6 май 2016 г.

Народният представител Ирена Соколова се срещна с Мариет Шурман – специален представител на Генералния секретар на НАТО за жените, мира и сигурността. Мариет Шурман похвали България за това, че е добър партньор на НАТО и изрази увереност, че партньорските отношения ще се развиват и задълбочават вбъдеще. Ирена Соколова заяви, че България стриктно изпълнява задълженията си като член на Европейския съюз и НАТО. Тя добави, че председателят на Народното събрание и министърът на вътрешните работи в България са жени и това е още едно доказателство, че на жените трябва да бъде дадена възможност за реално участие при разрешаването на военни конфликти и воденето на мирни преговори.

По време на сесията, посветена на военните конфликти и ролята на жените за тяхното разрешаване президентът на Косово (2011 – 2016 г.) Атифете Яхяга, Бинета Диоп – специален представител за жените, мира и сигурността на Комисията на Африканския съюз, Мара Маринаки – съветник в службата за външни работи на Европейската комисия и Мариет Шурман – специален представител на Генералния секретар на НАТО за жените, мира и сигурността на Генералния секретар на НАТО представиха пред участниците вижданията си относно ролята на жените при предотвратяването на конфликти и при воденето на мирни преговори. Те акцентираха върху факта, че и мъжете, и жените страдат от насилието по време на военни конфликти.

Специален акцент беше поставен върху интеграцията на бежанци, идващи от държави, където има по-ниска равнопоставеност между мъжете и жените в приемащите държави, където равнопоставеността е по-висока. Участниците в Глобалния форум се обединиха около разбирането, че жените-парламентаристи имат ключова роля за разработването на политики по въпросите с бежанците, които отчитат равнопоставеността на половете.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име