НАЧАЛО ГЕРБ Общински съвет-Перник прие Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Перник...

Общински съвет-Перник прие Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Перник в периода 2016 г. – 2020 г.

237
0
СПОДЕЛИ

DSC_0880Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Перник в периода 2016 г. – 2020 г. прие общински съвет-Перник по време на редовното си заседание днес. Стратегията цели да осигури достъпни и качествени социални услуги в община Перник, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи. Втората цел на стратегията е да  преодолее неравномерността в развитието на социални услуги, за да се подобри достъпа на рисковите групи до конкретни социални услуги, като се обхванат също живеещите на територията на населени места в община Перник, които до момента остават извън мрежата на социалните услуги. Общинската стратегия е структурирана в две направления, които на практика обхващат пълния спектър на социалните услуги в община Перник – Превенция и подкрепа за деца и семейства в риск  и Социално включване на уязвими групи, лица в неравностойно положение и стари хора.

С абсолютно мнозинство групата общински съветници от ПП ГЕРБ-Перник подкрепи утвърждаването на годишния план за развитие на социалните услуги в Община Перник за 2017 г. Планираните социални услуги са изведени с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от разрешаване на основните критични социални проблеми на жителите на Общината.

В рамките на днешното си заседание местният парламент в Перник прие Наредба за условията и реда за вписване, отписване и преместване на деца в Общинските детски градини на територията на Община Перник и Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Перник. По предложение на зам.-председателя на ОбС и председател на групата съветници от ПП ГЕРБ Румяна Гьорева от Наредбата за условията и реда за вписване, отписване и преместване на деца в Общинските детски градини на територията на Община Перник отпаднаха ал. 2 и 3 от чл. 17. Навсякъде в наредбата думата „родители/родителите“ беше заменена с „родителя“, каквато е законовата разпоредба.

Поставените цели в двете наредби включват вписване, отписване и преместване на деца в Общинските детски градини, постигане на достъпност и публичност на информацията за общинските детски градини, въвеждане на общи изисквания за публичната информация за детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на Общината, прозрачност в реализиране на приема и преместване на децата през цялата учебна година, както  и разширяване на информираността на местната общност за институциите, подлежащи на впиване в регистъра.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име