НАЧАЛО ГЕРБ Общински съвет-Перник прие корекция в оздравителния план на общината

Общински съвет-Перник прие корекция в оздравителния план на общината

284
0
СПОДЕЛИ

DSC_0548 - CopyОбщински съвет-Перник прие корекция в Плана за финансово оздравяване на Община Перник в периода 2017-2019 г. Мярката е необходима след внесени допълнителни указания от страна на Министерството на финансите. Оздравителния план има за цел да постигне финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси.

„Нужни са много сериозни мерки за оздравяване на Община Перник, защото водената финансова политика до този момент довела до практически фалит на общината. В исторически план няма година, в която Община Перник е успяла да се справи и да изпълни бюджета такъв, какъвто е. Нужен е одит на три месеца, нужен е стриктен контрол. Почти няма общинска собственост, която да не е заложена като гарант за погасяване на финансовите задължения на общината“, заяви категорично кметът на Община Перник д-р Вяра Церовска. Тя разясни, че в момента задълженията на общината към фирми и доставчици са в размер на 12 036 000 лева, останалото са задължения към държавата, към НАП, към лихвите по тях, задължения към безлихвените заеми и овърдрафта, който всяка година се подновява.

Общински съвет-Перник гласува годишен план за младежта  2017 г. Той има за цел да  подобри качеството на живот и реализация на младите хора  и пълноценното осмисляне на свободното им време. Като неразделна част от него бе гласуван  и годишен план за дейността на  неправителствените и неформални младежки организации членове на КСМП през 2017 г.

С абсолютно мнозинство групата общински съветници от партия ГЕРБ подкрепи внесената от кмета на Перник д-р Вяра Церовска  докладна записка за преименуване чрез промяна във вида на IX ОУ „Темелко Ненков“  от основно в обединено.

„Училището отговаря на условията на Министерството на образованието и науката за преобразуване от основно училище към обединено.  Промяната има за цел да бъде подкрепено професионалното образование, като бъде улеснен достъпът до образование и включването на уязвими групи“, заяви зам.-председателят на Общински съвет-Перник и председател на групата съветници от политическа партия ГЕРБ Румяна Гьорева.

В рамките на днешната сесия, местният парламент в Перник подкрепи промяна в структурата на Общинска администрация-Перник в съответствие със изискванията на Закона за обществените поръчки и Закона за самоуправление и местна администрация.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име