НАЧАЛО ГЕРБ Д-р Александър Александров разговаря с жители на Община Радомир

Д-р Александър Александров разговаря с жители на Община Радомир

379
0
СПОДЕЛИ

Народният представител д-р Александър Александров се срещна с жители на Община Радомир. Местни земеделски производители разговаряха с депутата от област Перник по въпрос, касаещ финансирането на проект, сключен с ДФ „Земеделие“ по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от ПРСР 2014-2020 г.

Жители на общината потърсиха информация относно възможностите гражданите да правят предложения за усъвършенстване на законодателството. От своя страна народният представител обясни, че в Конституцията (чл. 45) е предвидено, че гражданите имат правото да отправят предложения и петиции до държавните органи. Процедурата, по която се извършва това, е уредена в законодателството. Тези предложения се отправят до институцията, която има правото да издаде нормативния акт, или до институция с право на законодателна инициатива –  Народ¬но събрание, Министерски съвет и министрите, общинският съвет  и общинските съветници, като предложенията за промени в законите могат да бъдат адресирани до председателя на Народното събрание, както и до ресорните парламентарни комисии.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име