НАЧАЛО ГЕРБ Общинският съвет в Перник утвърди изграждането на „Изграждане на В и К...

Общинският съвет в Перник утвърди изграждането на „Изграждане на В и К инфраструктура“ като приоритетна за града

267
0
СПОДЕЛИ
Общински съвет-Перник подкрепи отваряне на процедура за „Изграждане на В и К инфраструктура“ по приоритетна ОС 1 „Води“ на ОП „Околна среда 2014-2020“. С 35 гласа „За“ местният законодателен орган утвърди обект Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от В и К ООД-Перник, като приоритетен за Община Перник.
Проектът включва реконструкцията на водопроводна мрежа на град Перник с обща дължина 16191 и канализационна мрежа и ПСОВ с обща дължина 27 543, както следва: водопровод от ПСПВ до съществуващ НВ 16 000 м3 „Могиличе“, водопровод от НВ „Могиличе“ до ул. „Бачо Киро“, водопровод от ул. „Бачо Киро“ до Булгарплод, водопровод от ул. „Христо Ботев“ до кв. „Димова махала“, водопровод от кв. „Димова Махала“ до кръгово на кв. „Изток“, водопровод промишлена зона на кв. „Изток“, водопровод за кв. „Изток“-Гл.II, напорен водоем 12000 м3 кв. „Драгановец“, напорен и хранителен водопровод и реконструкция на ПС Самоков, нов НВ 1000 м3 кв. „Калкас“, напорен и довеждащ водопровод, реконструкция ПС „Могиличе“; реконструкция на канализационна мрежа квартали „Църква“ – 6445 м, „Изток“, „Мошино“, „Ладовица“ – 11 816 м, „Рудничар“ – 3 330 м, „Ралица“, „Могиличе“ – 2 899 м; реконструкция ПСОВ гр. Батановци.
Общият допустим разход за град Перник е в размер на 69 346 200 лв. без ДДС. В проекта допълнително бяха включени кв. „Клепало“ и Централна градска част.
С подкрепата на групата съветници от ПП ГЕРБ беше приет отчета за изпълнение на програма за управление /2015-2019/ за 2017 година.
Подкрепа получи и внесения от кмета на Общината Вяра Церовска План за развитие на социалните услуги в Община Перник през 2019 година.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име