НАЧАЛО ГЕРБ Парламентът прие промени в Кодекса за социално осигуряване

Парламентът прие промени в Кодекса за социално осигуряване

301
0
СПОДЕЛИ

Днес Парламентът прие на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване, съобщиха народните представители от ПП ГЕРБ-Перник Красимир Велчев и д-р Александър Александров. Те обясниха, че измененията целят да се даде възможност на родителите на загинали в мисии да получават наследствена пенсия. Досега на такова социално допъление имаха право само родителите на хора, починали по време на наборна военна служба.
Гласувани на второ четене бяха още промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Измененията предвиждат да се въведат механизми за защита на човешкото здраве и околната среда, като същевременно служат като предпазна мярка срещу негативния ефект върху сектор отбрана от директното прилагане на регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, когато това е необходимо в интерес на отбраната.
„Приехме на първо четене промени в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. С измененията се въвеждат национални мерки по прилагането на европейската регламентация, свързана с изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряване на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна техника“, сподели д-р Александров и допълни, че законът определя реда за издаване или за отказ на евро сертификат за одобряване на типа на всеки тип двигател с вътрешно горене.
„В обхвата на законопроекта са включени и превозните средства за всякакви терени и многоцелеви извънпътни превозни средства за транспортиране на хора и товари. Подробно са регламентирани дейностите по придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника“, каза още народният представител и допълни, че законодателния орган днес разгледа още Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020/, както и две ратификации на международни споразумения.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име