НАЧАЛО ГЕРБ Общинският съвет в Перник даде съгласие Община Перник участва и членува в...

Общинският съвет в Перник даде съгласие Община Перник участва и членува в Организация за управление на Софийския туристически район

328
0
СПОДЕЛИ

Общинският съвет в Перник подкрепи внесеното от кмета Вяра Церовска предложение Община Перник да участва и членува в Организация за управление на Софийския туристически район. Съгласно член 15 от Закона за туризма се създават обособени територии в България- туристически райони, с цел формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на по- ефективен регионален маркетинг и реклама. В териториалния обхват на Софийски туристически район влизат 23 общини, сред които Перник и Радомир. За представител на на Община Перник в Учредителния комитет на Организацията беше определен зам.-кметът Денислав Захариев.
В отговор на питане на общински съветници за активизиран свлачищен процес на път Перник-Витановци градоначалникът отбеляза, че Община Перник ще заложи в Капиталовите си разходи за 2019 година проект за укрепване на свлачището и за неговото наблюдение. Кметът подчерта, че след получена констатация за активизиран свлачищен процес през 2017 година от „Геозащита“ ЕООД Перник, са взети своевременни мерки, като засегнатият участък от свлачището постоянно се наблюдава от Община Перник. Извършени са частични ремонти на появилите се деформации по асфалтовата настилка. През 2018 година пукнатината в асфалтовата настилка е изкъртена с цел предотвратяване на допълнително водонасищане на пътния насип и земна основа, които водят до разрушаване на устойчивостта на пътя.
„Сигнализирали сме МРРБ и е извършено обследване от „Геозащита“ ЕООД Перник. За стабилизирането на свлачищният масив е необходимо изпълнението на нови противосвлачищни мероприятие на база проучвателни и проектни работи. Стойността за укрепване на свлачищния масив е на стойност 441 400 лв, включващи проект и строително монтажни дейности“, обясни кметът Вяра Церовска.
С подкрепата на групата съветници от ПП ГЕРБ, местният законодателен орган гласува да бъдат отпуснати средства за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на 6 семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Перник.
Общинският съвет даде разрешение Община Перник да кандидатства с проектно предложение за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: „Осигуряване функционирането на Националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“, приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ”, финансирана от ОП „Добро управление“.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име