НАЧАЛО ГЕРБ Общинският съвет в Перник прие предложения от Община Перник бюджет за 2019...

Общинският съвет в Перник прие предложения от Община Перник бюджет за 2019 година

311
0
СПОДЕЛИ

Общинският съвет в Перник прие предложения от Община Перник бюджет за 2019 година. Това стана по време на първото редовното заседание на местния парламент за тази година. Кметът Вяра Церовска представи основните параметри на бюджетната рамка.

„Основната цел на проекта на бюджет за 2019 г. е финансово стабилизиране на местните приходи, намаляване на просрочените задължения, недопускане на рискове и висока събираемост на собствените приходи. Проектът на бюджета на Община Перник за 2019 г., с преходни остатъци, е в размер на 65 740 345 лв., от които 37 115 060 лв.-държавни приходи и 28 625 285 лв.- местни приходи. През 2019 г. от бюджета на Община Перник са определени 1 457 107 лв. за дофинансиране на държавно делегираните дейности. Инвестиционната програма на Общината за 2019 г. е в размер на 49 512 017 лв.“, заяви градоначалникът и представи основните приоритети, а именно:

– Отново приоритетна е функция „Образование“ – Чувствително са увеличени началните заплати в образованието;

-Увеличаваме и дофинасирането на функцията. За 2019 г. сме планирали средства в размер на 30 320 479 лв.

– Увеличаваме основните заплати в Здравеопазването – основната сестринска заплата става 620 лв.

-Увеличаваме средствата за „Специализираната болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация» ЕООД

– Предоставяме 11 000 лв. за закупуване на стерилизатор за очно отделение на Многопрофилната болница за активно лечение «Рахила Ангелова»

– Предоставяме 300 000 лв. за спортни дейности и подпомагане на спортните клубове;

– Увеличаваме средствата за капиталови обекти с 2 300 000 лв.

-Очакваме и финансиране по Европейски програми и други финансови източници.

– Продължаваме да подпомагаме дейността на Съюза на инвалидите и Клубовете на пенсионерите.

– Съфинансираме изпълнението на основния проект от Инвестиционната програма на Общината- Интегриран градски транспорт с 2 137 000 лв. за 2019 г.

Кметът отбеляза, че след корекциите, които направи Министерство на финансите, изпълнявайки отново разпоредби на Закона за публичните финанси, няма да се променят философията и приоритетите в така предложения и публично обсъден бюджет.

„От приложените справки бяхме планирали погасяване на безлихвен заем в размер на 3 000 000 лв. След получаване на писмото от Министерство на финансите става ясно, че погасяването на безлихвения заем ще се осъществи с трансферите, определени със Закона за държавния бюджет на Република България“. В този случай се освобождават собствени средства, с които Община Перник ще финансира дейностите, които беше планирала да финансира с трансферите от Министерство на финансите. Бюджетът на Община Перник е съгласуван с Министерство на финансите, за което сме ви информирали“, заяви Церовска. В заключение кметът заяви, че общината изпълнението на оздравителната програма с 22 256 982 лв. просрочени задължения. „В момента просрочените задължения са 9 824 790 лв. За две годишния период от изпълнението сме погасили 12 432 192 лв., натрупани в предишни управления на Община Перник. Друг показател по чл.94 от Закона за публичните финанси, който успяхме да приведем в съответствие с ограниченията му, е поети ангажименти за разходи – в началото на изпълнението на оздравителната програма. Поетите ангажименти бяха 32 772 385 лв., в момента те са в рамките на ограниченията на Закона и са 20 445 277 лв. Друг показател, чието изпълнение надвишаваше допустимия процент, спрямо отчетените разходи, са налични задължения за разходи, които към 01.01.2017 г. бяха 16 287 368 лв., в края на 2018 г. са едва 10 368 301 лв. Цялата информация, която поднасям говори за изпълнение на поети ангажименти към Министерство на финансите. На всички е ясно, че в рамките на двугодишен период няма как всички показатели, които следи Министерство на финансите и са определящи за финансовата стабилност на една община, да бъдат приведени в съответствие с изискванията на чл.94 от Закона за публичните финанси, при наследството, което получих в началото на моя мандат.“, посочи градоначалникът и заключи, че е достойно да се отчете напредъкът, който Общината видимо показва, и е редно да се спре спекулацията, че Община Перник нарушава разпоредби на Закона.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име