Д-р Александров :В началото на следващата седмица стартира предоставянето на пакети от първа необходимост

  107
  0
  СПОДЕЛИ

  Народният представител д-р Александър Александров:
  В началото на следващата седмица стартира предоставяне на пакети от първа необходимост на над 470 хил. души.
  В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, Българският Червен кръст започва поетапното предоставяне на близо 6 500 тона храни на обща стойност 15 700 000 лв.

  ❗По инфармация на дирекция социално подпомагане за област Перник ще бъдат раздазени 3818 пакета. Ето пълния график за раздаване на хранителните продукти в област Перник:

  ✅ град Перник – ул. „Средец“ 1А, от 14.10 до 13.11 2020 г.

  ✅ град Перник, Изток – ул. „Благой Гебрев“ 15 – 12.10-06.11 2020 г.

  ✅ град Радомир – кв. „Гърляница“41, 05.10-23-10 2020 г.

  ✅град Брезник, ул. „Андрей Михайлов“ 75 – 19.10-06.11 2020 г.

  ✅ град Земен, ул. „Земески манастири“ 61 – 06 10-27.10 2020г.

  ✅село Ковачевци, бившата аптека – 09.10-30.10 2020 г.

  ✅ град Трън, ул. „Петко Д. Петков“4 – 08.10-30.10 2020 г.

  🟢Едночленните и двучленните семейства ще получат по един хранителен пакет, а тричленните и по-големите семейства – по два хранителни пакета. Раздаването ще продължи до 30 ноември 2020 г. Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.

  🟢Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“ и включват следните категории:

  ✔Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2018/2019 г.;

  ✔Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2020 г.;

  ✔Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2019/2020 г.;

  ✔Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 363,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2020г.;

  ✔Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2020 г.;

  ✔Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2020 г., а по отношение на еднократните помощи – за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.;

  ✔Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.

  ❗Подробна информация гражданите могат да получат от отговорните служители в териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане и в регионалните офиси на БЧК.

  ВАШИЯТ КОМЕНТАР

  Напишете коментар
  Въведете име