НАЧАЛО ГЕРБ Лицата на ГЕРБ – Перник

Лицата на ГЕРБ – Перник

616
0
СПОДЕЛИ

В тази рубрика ще ви запознаваме с хората от ПП ГЕРБ, които прилагат на областно ниво политиката,идеалите и целите на партията.

В този брой, „лицата” са четримата общински сьветници от ПП ГЕРБ за община Перник.Те са обособени в самостоятелна група, която защитава десноцентристки принципи в интерес на пернишката общественост. Председател на групата е инж. Иво Петров.gerb-2-ivoИнж. Иво Данаилов Петров

Роден на 16.07.1965 г. в Перник. Завършил висше образование във ВМГИ в София като минен инжинер. От 2003 до 2007 е кмет на с. Дивотино. От 20. 08.2007 г. е областен координатор на ГЕРБ. Женен с две деца. В общински съвет е секретар на ПК ”Устройство на територията, строителство, благоустрояване и комунални дейности” и член на пк ”Общинска собственост, концесии, приватизация и следприватизационен конрол”.

Георги Тодоров Шарлачки

Роден на 28.05.1950 г. Завършил висше образование в ВФСИ” Д. А. Ценов”- Свищов специалност ”финанси и кредит”. От 1980 до 2003 г. работи в системата на МВР. Председател на обласната структора на ГЕРБ старейшини. Женен с две деца. В общински съвет е зам.-председател на ПК ”Икономическо развитие, инвестиционна политика и транспорт” и член на ПК ”Бюджет и финанси”.

Кирил Георгиев Симеонов

Роден на 19.01.1949 г. в с. Кладница. Завършил ВИФ София. Дългодишен спортнообразователен ръководител и деятел, по настоящем старши експерт в инспектората по образование. Женен с две деца. В общински съвет е председател на ПК ”Децата, младежта, спорта и туризма” и член на ПК ”Образование и култура”.


Инж. Петър Методиев Петров

Роден на 22.12.1955 г. Завършил Технически университет в София ” – Автоматизация”. В годините специалист и ръководител в български и чуждестранни компании в областта на високите технологии и автоматизацията. От 2005 г. Ръководител СТС на програма „Добросъседство” –  България – Сърбия. Женен с две деца . В общинския съвет е член на ПК „Икономическо развитие, инвестиционна политика и транспорт.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име