НАЧАЛО ГЕРБ Граждани срещу некачествената електрическа енергия

Граждани срещу некачествената електрическа енергия

256
0
СПОДЕЛИ

На много места в Пернишка област и особено в по-малките населени места електрическата енергия е с видимо влошено качество. Най-често проблемите се състоят в твърде ниско или твърде високо напрежение и много прекъсвания без предупреждение на захранването за по-дълго или по-кратко време. Хората са недоволни, защото, дори и след подаването на сигнали до Електроразпределителното предприятие (ЕРП) проблемите не се решават. Областната структура на ПП ГЕРБ подготвя разяснителна кампания за правата на потребителите при доставка на некачествена електрическа енергия. След направен анализ на правната уредба по този въпрос, се налага извода, че същата е неефективна, най-вече защото, контролът за качеството на ел.енергията е оставен на този, който я доставя. Има и редица несъответствия с правото на ЕС, уреждащо тази мателия. Въпреки това по различни причини потребителите не използват и малкото права, които имат. Малко хора знаят, например, че при подадено писмено заявление за извършване на регламентирано действие, за всеки 24 часа закъснение ЕРП им дължи обезщетение от 10 лв., както и обезщетение от 10 % от цената при доказани със специално регистриращо устройство отклонения. Специалисти на ПП ГЕРБ ще разясняват тези права на заинтересованите граждани и при нужда ще се обръщат към компетентните институции.


Пламен Борисов
http://pllamm.blog.bg/

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име