НАЧАЛО Рaзни През погледа на психолога: Разговор или внушение

През погледа на психолога: Разговор или внушение

341
0
СПОДЕЛИ
Ирена Соколова

Ежедневно всички водим много и различни разговори. Независимо от възрастта и образованието, общественото положение, социалното положение или професията чрез тях решаваме широк кръг от въпроси – от най-незначителното до такива със съдбоносно значение. Твърде често ние осъзнаваме, чи именно чрез проведените разговори сме повлияли или ще повлияем на дадени събития. В този смисъл установяването и изследването на факторите, които влияят върху един разговор и предопределят неговия изход са доста важни.

Един от факторите, с които ние можем да повлияем на качеството и смисъла на разговора е организацията на мястото, на което се провежда той. Така взаимното разположение между хората и предметите, разстоянията, на които са застанали един от друг или мястото, на което се преместват по късно е важен индикатор и същевременно предпоставка за изхода от разговора.Това е причината и етикетът да следва точни правила при подреждане на гости или участници в събития. На празничните маси също местата на участниците са строго определени и не се позволяват никакви волности или лични предпочитания.

Мястото, където заставаме в затворено помещение, може значително да повлияе на оценката на непознат за нас и да мотивира развитието на отношенията. Когато сме в дъното на помещението предизвикваме интерес, подчертаваме едно незримо превъзходство над другите. Близко до входа застават лицата, които на всяка цена искат да бъдат забелязани. Те не се доверяват на случайността, а „активно” предлагат комуникативно присъствие. Ако са седнали на крайчеца на стола се намират в очакване и проявяват интерес към ставащото в момента. Облягането назад и изпъването е признак на отегчение или самодоволство.

Дистанцията между хората при разговор е добър критерий за степента на тяхната близост. По-близката дистанция показва и по-близки отношения.

Все пак, изборът на местата около една маса при провеждане на пре-говори, тематичен разговор или при спонтанно събиране е доста показателен за претенциите на хората. Ако един човек от компания седне пръв на масата, то това е показател за доминираща нагласа. Най-вероятно е той да избере и
„най- сигурното” място, което е с гръб, опрян в стена и с поглед срещу вратата.Това показва желанието на този човек да доминира, да покровителства и да държи контрола. Тогава обикновено от дясната му страна ще седне човекът, който се преживява като втори по важност и има претенции да е „дясната ръка”. От ляво ще се разположи обаче следващият по значимост спрямо лидера или този, който е емоционално по-близък до него. Най- конкурентна и отбранителна е позицията на срещустоящия. Когато масата е правоъгълна, ако някой си позволи да седне до позицията на лидера, то той-заявява желание за сътрудничество. Задължително седящите на противоположната страна
на масата заявяват конкуренция и претенции към лидерството. По избора на масата, която вземат хората за своя дом или офис може да се съди за стила в отношенията. Кръгли маси избират „отворените” семейства и организации, квадратните са избор на „затворените” и консервативните такива, а при избор на правоъгълна маса ясно се заявява авторитарен стил на общуване.

Подходяща за преговори е обстановката на сериозност и уют, като сериозността се показва с изчистеност на формите и липса на закачливи, романтични или издаващи емоция детайли, а уютът е равен на удобни столове и фотьойли и успокояващи пастелни цветове. Претрупаната с листове, папки и вещи обстановка говори за претрупаност и неподреденост в ума и действията на собственика на помещението, а ако то е общо/за много хора/, тогава няма ред на отношения в организацията. По правило скъпите вещи, антиките, ценните картини и т.н. показват стил и носят превъзходство, стига да не изземват пространството и да не са във всеки ъгъл. По-добре една ценна картина или статуетка, отколкото десет сувенирчета ширпотреба. Внушаването на престиж обикновено се постига, чрез обособяване на кът с грамоти, получени награди, ценни подаръци, подчертаващи контактите с известни личности, приятелски снимки с тези известни личности. В крайна сметка, обаче, каквото и да си кажем с някой човек, неговото мнение за нас е било формирано точно в първите седем секунди от срещата ни…

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име