НАЧАЛО Мнения Подготвяме се за успешно дясноцентристко управление

Подготвяме се за успешно дясноцентристко управление

279
0
СПОДЕЛИ

Петър Трендафилов анализира организационното състояние на ПП ГЕРБ Перник

Петър Трендафилов

ПП ГЕРБ е нова дясноцентристка политическа формация, създадена преди година и половина и основана на дългосрочен проект с ясни принципи и ценности.

Независимо от младата си възраст партията успя да се легитимира пред гражданите и да заеме достойно място в обществения и политически живот на общините в региона, както и да наложи един нов политически модел.

Ние сме по-различни от всички останали партии, предлагаме нова политика и няма да се превърнем в поредното разочарование, както направиха останалите.

Партията успя да съдаде свои общински структури във всички общини на област Перник и чрез тях да се яви на изборите за местни органи на власт през 2007 год., както и да си осигури присъствие в общинските съвети. Най-силно е представянето на ПП ГЕРБ в гр. Трън, където кмет на общината е излъченият от ГЕРБ Станислав Николов с мнозинство от 7 общински съветници.

В гр. Перник партията има група от 4 общински съветници, водена от областният ръководител – инж. Иво Петров. В гр. Радомир партията е представена от трима общински съветници, а в гр. Брезник и Ковачевци – по един общински съветник. Ролята на общинските съветници на ГЕРБ в региона е принципна и конструктивна. Позицията им е критична и безкомпромисна срещу всяко нецелесъобразно и вредно за гражданите предложение и положителна към добрите инициативи. Структурите в общините, които изградихме през последната година, функционират пълноценно и демократично. Учредена от 90 членове, структурата на ГЕРБ Перник в настоящия момент наброява 500 човека, като членската маса се увеличава постоянно.

Адекватно на целите и програмата на ГЕРБ, в региона са структурирани и функционират, както общински структури, така и партийните секции на Младежи ГЕРБ, Старейшини ГЕРБ, Жени ГЕРБ и Предприемачи ГЕРБ.

Тези вътрешни организации не са самоцел, а възможност за задълбочаване на вътрешнопартийната демокрация, по-активно изполване на човешкия потенциал и популяризиране на целите и идеите на ПП ГЕРБ за промяна, за по-добро управление на обществения живот по общини и в национален мащаб. По същия начин е структурирана и Европейската народна партия.

В областната структура са създадени експертни групи в отделните стопански и обществени сектори, съобразно образованието, квалификацията и професионалния опит на членовете на партията: икономика, образование, социална политика, сигурност и обществен ред, земеделие и гори, здравеопазване и др.

Наличието на тези групи и разработените от тях документи ни дават основания да смятаме,че партията разполага с необходимия потенциал и политическа воля да поеме следващото управление на общините, областта и страната.

Общинските структури развиват на своята територия разнообразна обществена и политическа дейност, насочена предимно към ежедневните социално-битови проблеми на хората. ПП ГЕРБ стартира и работи по няколко свои инициативи в социалния икономически и културен сектор в региона, подпомага детската инициатива и талант ,работи дългосрочно по проект „Шанс и успех за всяко дете”, подпомага Детската театрална школа на Васко Чушев и др. Инициираме различни спортни, културни и социални прояви, помагаме на децата от домовете в с. Дрен и гр. Трън.

Областната и общински структури на ГЕРБ в Пернишка област са в процес на изграждане на партийни кубове в отделните райони на общините и селата, съобразно извършеното райониране и характера и количеството на членската маса и симпатизантите.

ПП ГЕРБ работи по реализирането на управленската програма за България, в която ясно и точно е изложена каузата – реформаторско, силно, стабилно, дясноцентристко управление.

Ние се подготвяме за неговото реализиране, защото сме убедени, че именно то е необходимо за успешното развитие на страната и доброто на нейните граждани.

Петър Трендафилов
Областен организационен секретар

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име