НАЧАЛО ГЕРБ Образованието – инвестиция за цял живот!

Образованието – инвестиция за цял живот!

277
0
СПОДЕЛИ

В София се проведе кръгла маса, организирана от сдружение ГЕРБ, със съдействието на фондация «Ханс Зайдел», на която присъстваха експерти в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), директори на професионални гимназии, работодатели, синдикати, представители на бизнеса, преподаватели във висши учебни завдения. Целта на събитието бе представяне на приоритетите на ПП ГЕРБ по Професионалното образование и обучение в съвременната динамична
ситуация на пазара на труда.

Инж. Недялка Милчева – участник в кръглата маса и директор на професионална гимназия «Мария Кюри» в гр. Перник сподели, че форумът е бил изключително полезен, тъй като основен приоритет е усъвършенстване на образователната система в областта на професионалното образование и обучение, което ще я направи съизмерима с европеиските практики.

Резултатът е създаване на среда за едно правилно използване на финансови, материални и човешки ресурси. Изключително сложна задача, имайки предвид демографския срив, голямото количество отпадащи ученици, както и затрудненията пред семействата с деца – ученици, свързани с издръжката им.

Политиката на ГЕРБ в областта на ПОО предвижда: оптимизиране на мрежата от обучаващи институции, проучване на нуждите на пазара на труда, осигуряване на възможности за придобиване на професионални умения на групи в риск, изграждане на система за учене и ориентиране през целия живот.

В град Перник има изградена добра система за ПОО – подчерта инж. Милчева. Много важен е фактът,
че предлаганите от професионалните гимназии специалности и професии са съобразени с нуждите на региона. Това е гаранция, че учениците успешно ще се реализират на избраното поприще, както и ще придобият самочувствие на граждани, полезни на родния ни град.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име