НАЧАЛО ГЕРБ Регистриран е спад в безработицата. Набират се млади кадри, завършили висше образование,...

Регистриран е спад в безработицата. Набират се млади кадри, завършили висше образование, срок – 28 юни

209
0
СПОДЕЛИ

В резултат на социалната политика на Правителството, броят на безработните продължава да намалява. Статистиката сочи, че равнището на безработица през април 2011год. е 9.29%, което е с 0.23 процентни пункта по-ниско, спрямо месец март.
Регистрираните безработни лица в бюрата по труда са 344 098, което е с 8 395 души по-малко спрямо март – по информация на Агенцията по заетостта. А Перник се нарежда сред 10-те области, където равнището на безработица остава по-ниско от средното за страната.
Благодарение на социалната политика на Правителството, ориентирана и към младите кадри, наскоро завършили образованието си, продължава реализирането на програма “Старт в кариерата”. За втора поредна година Областна администрация-Перник взема участие в социалната програма на Министерство на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта.
В продължение на 9 месеца, в област Перник по програма “Старт в кариерата”, ще бъдат наети 24-ма висшисти, за чиито възнаграждения са подсигурени средства от държавния бюджет.
До 28.06.2011год. младежи на възраст до 29 години, завършили висше образование и притежаващи необходимата квалификация, могат да кандидатстват за обявените работни места в Дирекция “Бюро по труда”-Перник.
Пълна информация за процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване е публикувана на интернет-страниците на Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта и Дирекция “Бюро по труда” – гр. Перник.
Част от миналогодишните специалисти, наети по програма “Старт в кариерата” вече работят в държавните структури на постоянни трудови договори, което потвърждава успешното реализиране на програмата. В сравнение с миналата година, младите висшисти, които ще започнат трудовата си кариера в област Перник са двойно повече.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име