НАЧАЛО Областта Първо заседание на ВиК Асоциацията в Перник

Първо заседание на ВиК Асоциацията в Перник

304
0
СПОДЕЛИ

първо заседание на ВиК Асоциацията в Перник

В залата на областната администрация се проведе първото редовно заседание на ВиК асоциацията в Перник.С учредяването на тази Асоциация се търси решение на въпроса за обединеното управление на двата вида собственост върху ВиК активите- на публичната държавна и публичната общинска собственост,каза председателят на ВиК Асоциацията в Перник и областен управител Иво Петров.Предвижда се всички активи да бъдат извадени от капитала на ВиК  операторите-държавни и държавно общински .ВиК-Перник е със смесена собственост-51% държавна и 49 % общинска собственост.Една от съществените цели е навременното усвояване на средствата по оперативна програма”Околна среда”,като се следи  те да се използват  икономически ефективни,екологосъобразни и приоритетни за страната обекти.С цел снабдяването на населените места с питейна вода, да се развива и стандартът на живот на обитателите, да се изграждат нови водоснабдителни мрежи,канализационни системи,помпени станции,разширява се капацитетът на водохранилищата,каза още Иво Петров.Той информира присъстващите представители на общините от пернишка област,че в Асоциация като пернишката , в която участва държавата и повече от една община държавата има право на 35 % от гласовете,а всички общини разпределят 65 % от гласовете,пропорционално на броя на населението им.Присъстващите разгледаха проектът за Правилник за организацията и дейността  на Асоциацията и бюджета.Членовете на ВиК Асоциацията заседават два пъти годишно,но с оглед задачите,които предстоят за съгласуване следващото заседание ще бъде насрочено вероятно  в кратък срок.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име