НАЧАЛО ГЕРБ Ирена Соколова-лектор на тема“Връзката между образованието и бизнеса“

Ирена Соколова-лектор на тема“Връзката между образованието и бизнеса“

228
0
СПОДЕЛИ

3153[1]photo_verybig_11624[1]JOBS.BG, ECONOMY.BG и Националното представителство на студентските съвети в Република България организираха първия по рода си младежки форум „Младежката заетост. Визия и предизвикателства – бизнес, държава, студенти, университети”. Партньори на събитието са Българска стопанска камара (БСК), кампанията на Европейската комисия – We mean business, Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР). Форумът  се проведе днес в зала Средец на хотел Шератон в София.Тук бяха Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика,Ирена Соколова-народен представител от ПП ГЕРБ-Перник и  член на Комисията по образование към НС,представители на бизнеса, ректори на водещи университети и др.

Основната мисия на форума бе да стартира дискусия между държавните институции, бизнеса и висшето образование и да подпомогне конструктивния диалог, като осигури  неутрална платформа в лицето на конференцията. Целта на конференцията е всяка от страните да научи какво е важно за другата страна, какви са очакванията и реалните възможности.

Съвместните усилия на всички институции са от изключително значение за улесняването на прехода на младите хора от образование към  заетост.Ние трябва веднъж завинаги да смениме политиката-не „От социални помощи към заетост”,а „Образование към заетост”.Това е изключително важно.Основната предпоставка за заемането  на качествена работа е притежаването на  високото равнище на образование и квалификация,каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.Данните показват,че шансовете един млад,образован  човек да се реализира  на пазара на труда  са 3 пъти по –високи отколкото ниско образованите.Отчитайки тези тенденции българското правителство приема редица мерки за  намаляването на младежката безработица и осигуряване на повече възможности за  заетост и обучение на младите хора.

На тази база от днес започват  преговорите със синдикатите,работодателите за подписване на национално споразумение между бизнеса,синдикатите,правителството  за първа работа на младите хора.Готова  е връзката  между министерство на образованието  и министерството на труда и социалната политика,което ще улесни  информационната база данни,която  пък ще улесни  Агенциите по заетостта и другите посредните на пазара на труда.Така ще се даде възможност и на България да се включи в Европейската директива в срок от 4 месеца от завършването на образованието-средно,професионално или висше  на младите хора в нашата страна,  да им бъде предложено  допълнително обучение,квалификация или заетост.За стажантската програма са предвидени 30 мил.лв. и се надявам младежите и бизнеса да проявят по-голям интерес,каза още министърът на труда и социалната политика.До сега по тази програма стажуват във фирми 2 хиляди младежи.Има възможност за още 6 500.Ако тази мярка е успешна,програмата ще продължи и през следващите години,допълни министърът.

Ето и няколко конкретни възможности насочени към  бизнеса в подкрепа на младите хора  в рамките на  оперативната програма”Човешки ресурси”.Осигуряват се практики на ученици и студенти  в реална работна среда.В резултат на това 54 хиляди ученици и 74 хиляди студенти ще имат възможност  да приложат наученото  от конкретното работно място.90 мил.лв. са предвидени  в тази мярка и тя започна вече от Министерството на образованието да се осъществява.До момента 11  хиляди са учениците и студентите ,включени в  в професионални практики.Около 2 хиляди млади  учени са прикрепени от оперативната програма  да развият своя научен потенциал за което са осигурени близо 20 мил.лв.Над 80 хиляди студенти  с високи постижения в ученето получават стипендии и награди за което са насочени 133 мил.лв.по оперативната програма.Това са само някои от основните линии,които подкрепят обучението и заетоста на образованите младежи.Освен тях се прилагат и мерки и програми за младежи,които  нямат достатъчно високо образование,допълни министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.

Около 6 мил.лева ще се използват за  актуализиране на учебните  планове  и програми,методите за преподаване и всичко това е предназначено за развитието на модерното образование,отчитащо потребностите на  бизнеса,каза още министърът. 

   Представлявам волята и желанието на Комисията по образование към НС да съберем  в единен механизъм потребностите,желанията и възможностите на  всички партньори в този форум,каза Ирена Соколова-народен представител от ПП ГЕРБ Перник и член на Комисията то образование в НС.Активно приехме да съдействаме  за провеждане на днешната конференция и то не само защото това е тема по която си струва да поговорим.Цялата активност по организирането  и провеждането  е илюстрация и аргумент  как може  бизнесът да работи,тогава когато иска.Няколко са актовете с които се измерва активността на НС  и с които допринесохме за улесняването на  връзката между  завършващите ученици,студенти  и фирмите,нуждаещи се от работна сила.Законът за младежта бе един от тях.Приемането на Националната стратегия за развитие на младежта  беше другият акт.Законът за развитие на академичния състав ,изработените от Министерство на образованието рейтингова система и национално-квалификационна рамка  остойностяват качествената компонента на този процес.Защото те дават  идеята какво трябва  да представляват образователните структури в своята същност,информира още Ирена Соколова.

Доказано е ,че ако един млад човек  не си намери работа през първите   2 години от своето завършване ,то той трайно губи интерес към  активни позиции да продължи да търси работа.Статистиката в България показва,че хората нямат притеснения да повишават своята квалификация  в зависимост от състоянието на пазара на труда,стига да не се налага да променят местоживеенето си.Това поставя още един специфичен  акцент и ориентир  пред образователните центрове и съответно пред гъвкавостта на работа на човешкия ресурс във фирмите.Добрият пример в тази насока са парньорствата на  няколко големи предприятия,които са остойностили нуждата  младите хора  да се чувстват конфортно и там да използват техния ресурс.Проектът се нарича „Средногорие и колеж” и в него бизнес и образование са в дългогодишно партньорство и касае градовете Пирдоп,Златица,Панагюрище и Челопеч.Можем да искаме напредък  в действията само тогава когато започнем да мислим напред и да си взаимодействаме,допълни народният представител Ирена Соколова.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име