НАЧАЛО ГЕРБ СЪОБЩЕНИЕ за членовете на СГЕРБ-Перник-област

СЪОБЩЕНИЕ за членовете на СГЕРБ-Перник-област

292
0
СПОДЕЛИ

На 31 януари 2013 година от 18.00 часа в офиса на партията на ул.“Н.Цанов“ № 4  ще се проведе  областно събрание на СГЕРБ-Перник.

ПРАВИЛА

1. Общи правила:

 • На областните събрания трябва да присъства Областният координатор на съответната област и/или областният административен секретар и/или членове на областното ръководство.
 • На областните събрания трябва да присъства член на НИС на СГЕРБ.

2. Дневен ред:

 1. Номинации за Областен координатор на СГЕРБ;
 2. Номинации за Областен организационен секретар на СГЕРБ;
 3. Номинации за членове на Управителен съвет;
 4. Разни.

 • Непосредствено преди събранието се изготвя регистрация на всички присъстващи на събранието. Приложено, изпращаме Ви образец на регистрационната форма;
 • Присъстващите на събрание да бъдат не по-малко от 20 представители на СГЕРБ, които са членове на ПП ГЕРБ от съответната област (приети с решение на ИК на ПП ГЕРБ и с платен членски внос);
 • Да бъде предвидено лице, изпълняващо функцията на протоколчик;
 • От събранието се съставя протокол, който се изпраща до ИК на ПП ГЕРБ.

Номинациите се извършват в следния ред:

 • Областен координатор на СГЕРБ. Съгласно чл. 25 от Устава на ПП ГЕРБ се  предлагат за утвърждаване на ИК на ПП ГЕРБ трите кандидатури, събрали най-много гласове;
 • Областен организационен секретар. чл. 25 от Устава на ПП ГЕРБ се предлагат за утвърждаване на ИК на ПП ГЕРБ трите кандидатури, събрали най-много гласове;
 • Членове на областното ръководство. Съгласно чл. 25 от Устава на ПП ГЕРБ  броят на членовете на Областното ръководство е 5, като в това число влизат Областният координатор, Областният организационен секретар и трима членове. Номинациите за членове, които следва да бъдат предложени за Утвърждаване на ИК на ПП ГЕРБ трябва да бъдат не по-малко от 3 и не повече от 6, събрали най-много гласове по време на събранието.

В правомощията на ИК и по нейна преценка е да вземе решение за утвърждаване за членове на областното ръководството и от номинираните за областен координатор и областен организационен секретар.

 • Гласуване. Всеки един от делегатите има право да гласува за всяка една от кандидатурите. За всяка една кандидатура се гласува със „за”, „против” или „въздържал се”.

Областният координатор и областният административен секретар на ПП ГЕРБ утвърждават протокол от областното събрание на СГЕРБ, като правят предложение до ИК на ПП ГЕРБ за утвърждаване на Областен координатор, организационен секретар и членове на управителен съвет на СГЕРБ. Така направеното предложение се изпраща до ИК на ПП ГЕРБ, с подписи и печат, не по-късно от 7 дни след провеждане на събранието. До ИК на ПП ГЕРБ се изпраща и подписан протокол от областния координатор и/или областния административен секретар на ПП ГЕРБ за проведеното събрание, заедно с приложената регистрационна форма на присъствалите делегати. В протокола трябва да бъдат описани присъствалите членове на НИС на СГЕРБ, Областното ръководство на ПП ГЕРБ, както и да бъдат вписани номинираните кандидати, получените гласове, направените други предложения, изказвания, мнения и т.н.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име