НАЧАЛО ГЕРБ Ана Цветкова, ГЕРБ: Модерното земеделие може да осигури добро развитие на България

Ана Цветкова, ГЕРБ: Модерното земеделие може да осигури добро развитие на България

224
0
СПОДЕЛИ

ГЕРБ има волята да продължи работата си и да води България във вярната посока. Само едно модерно земеделие може да ни осигури това. Това заяви пред Радио „Фокус” кандидатът за народен представител от ГЕРБ за 14-ти МИР – Перник Ана Цветкова. „Акцентите в нашата програма са насочени предимно към целенасочена работа в посока постигане на равнопоставена подкрепа на българските земеделци и ще продължим с увеличаването на селскостопанските субсидии, подкрепа на младите фермери и малките производители в планинските и необлагодетелствани райони, със средства както от ЕС, така и със средства от държавния бюджет”, обясни Цветкова. Тя посочи, че трябва да бъдат продължени политиките за целенасочено подпомагане на традиционните български производства – овощарство, зеленчукопроизводство и животновъдство. Според нея трябва да се насърчават ползвателите не земеделски земи да сключват на споразумения за масиви за ползване, което представлява доброволна поземлена комасация.
„Също така е необходимо развитие на хидромелиоративната инфраструктура, като ще се търсят варианти за нейното подобряване, разширяване и реконструкция чрез средства от фондовете на ЕС. Друго много важно за нас като потребители е и осигуряването на качествени и безопасни храни за българския потребител, както и недопускане използването и производството на генномодифицирани продукти”, обясни Ана Цветкова.
Според нея много важен момент е приемането на нов закон за опазване на селскостопанското имущество, тъй като действащият към момента е много стар и трябва да бъде синхронизиран с настоящите условия и най-вече с европейското законодателство.

Ето какво добави още кандидатът за народен представител от ГЕРБ-Перник Анна Цветкова :

Прилагането на Директни плащания в значителна степен допринася за осъществяване на основните стратегически цели на политиката в областта на земеделието и селските райони, а именно -ефективно, пазарно ориентирано, конкурентноспособно и устойчиво земеделие; опазване на природните ресурси и околната среда;  повишаване на доходите на производителите.
За кампания за директни плащания 2012 на територията на област Перник са подадени 1290 бр. заявления за подпомагане, в т.ч. 599бр. от регистрирани земеделски производители/ЗП/ и останалите от земеделски стопани.
Регистрацията на земеделските производители се извършва по реда на Наредба № 3 от 29. 01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.

На територията на област Перник през годините от 2000г. до настоящият момент броя на регистрираните земеделски производители нараства ежегодно видно от приложената справка:
2000г.- 74 броя
2005г.- 412 бр.
2012г. – 599бр.
В областта на животновъдството- 122бр. ЗП
Пчелари- 31бр.ЗП
Растениевъдство- 446бр
От тях:
Картофопроизводители- 149бр.
Зърнопроизводство- 268 бр.
На територията на областта се засаждат следните култури:Слънчоглед,Ечемик,Царевица за зърно,Овес, Рапица, Сорго, Просо, Тритикале , Ръж и др.

Зеленчукопроизводители- 50бр.- засаждат се : домати, краставици, грах, зеле ,тикви и др.
Заявената използваема земеделска земя на територията на област Перник е 44000ха.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име