НАЧАЛО ГЕРБ Владислав Караилиев:“Оценявам работата на Общинския съвет като много добра.“

Владислав Караилиев:“Оценявам работата на Общинския съвет като много добра.“

152
0
СПОДЕЛИ

< ![endif]–>

IMG_9187Г-н Караилиев, като председател на Общинския съвет в Перник, каква оценка бихте дали на работата на местния парламент за 2013г.?

Оценявам работата на Общинския съвет като добра, за последните 12 месеца сме взели близо 300 решения, които смятам, че са от полза на общината ни. Много от тях преминаха през сериозен дебат, но това е неминуемо, доволен съм от свършеното.

-Кои са най-важните решения, които взехте през изминалите 12 месеца?

Един от най-важните въпроси бе бюджета на Община Перник. Бюджетът за 2013 предизвика шумен дебат още с приемането си. Подкрепени от другите десни групи в общинския съвет, съветниците от ГЕРБ наложиха рамката на бюджета, да бъде съобразена с реалните приходи, постъпващи в общината от държавния бюджет и от местни приходи. Настояването ни бе в бюджета да бъдат заложени конкретни мерки, насочени към стабилизиране на състоянието на общинските финанси, тъй като община Перник по традиция заема едно от първите места по задлъжнялост- 13 млн. дефицит. Липсата на диалог и категоричното несъгласие на кмета да съобразява разходите с размера на приходите, наложи вземане на решения от страна на съветниците за закриване на две от общинските предприятия – Спортни имоти и Културно-информационен център.

В разрез с всички закони в Република България, в представената информация за първото полугодие за 2013, кметът отчита похарчени за закритите предприятия съответно – за Спортни имоти – 398 542 лева и за КИЦ – 52 039 лева. Невъзможно е да се работи конструктивно с човек, който управлява по утвърдения за БСП стил – с безогледно харчене на обществените средства и с натрупване на задължения за поколения напред.

Други важни решения, които бих могъл да отбележа са: Приемането на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Перник, както и Общинския план за развитие на Община Перник, които определят визията на общината за следващия програмен период до 2020г. Измененихме и допълнихме наредба № 1 за Обществения ред на територията на община Перник, не на последно място бих отбелязал и решението, с което през октомври удостоихме със званието „Почетен гражданин на гр.Перник” Иво Серафимов Ангелов , които в последствие стана и спортист на България за 2013г.

-Общинския съвет много сериозно се разискваше темата за ремонта на крепостта „Кракра Пернишки”. Вие също имате какво да кажете по този въпрос.

Реновирането на крепостта „Кракра Пернишки” е болезнена тема не само за мен, но и за всички жители на общината. Фактът, че тази историческа реликва, която е символ на града ни, бе превърната в място, достойно за подигравки е труден за преглъщане. Аз и цялата група общински  съветници от ГЕРБ настоявахме многократно в комисиите да бъде внесен за обсъждане въпроса за изпълнението на проекта за възстановяването на крепостта. Поискахме да бъдат поканени и всички отговорни за стартирането и изпълнението на този проект  лица и институции.  От своя страна кметът на Община Перник – г-жа Янакиева  категорично отказа да посочи лицата, които са съставили проекта за реставрацията на крепостта, тъй като по думите й, това е „обект на авторско право” и за да бъдат оповестени трябвало писменото съгласие на тези лица.  Договорите със  изпълнителите също остават тайна, защото според Янакиева , в тях се съдържа информация, представляваща търговска тайна. Само преди дни беше и официалното откриване на крепостта. Странно е, че това стана в пълна тайна и на откриването присъстваха единствено кмета Янакиева и нейните заместници. Явно има от какво да се притеснява!

-Друг важен момент бе и решението за финансирането на Профилакториума. Решен ли е проблема на болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация?

В Профилакториума има проблеми натрупани с години, които в един момент доведоха болницата до невъзможност да изпълнява функциите си. Решаването им не е никак лесно на фона на финансовата криза и  недофинансираната здравна система. Част от проблемите,които не изискват финансов ресурс,но водеха до изразходване на големи средства са преодолени отдавна.

Много важно бе да се реши въпросът с отоплението на сградата и в момента тече проект по енергийна ефективност,който да подмени котела за локалното отопление,за да може да се работи нормално. В края на 2013г.започна изплащането на заплатите на работниците, което ще продължи и през 2014, разширяват се дейностите в болницата. Много е трудно, но аз съм оптимист за бъдещето на болницата и продължавам да работя в тази посока, както знаете предстои приемането на Бюджет 2014 на община Перник .

-Какво е виждането Ви за дейността на Общинския съвет –Перник през 2014г.?

Пожелавам си и за напред да работим градивно, да загърбим личните си пристрастия и политически различия, и да мислим единствено за благото на общината, и гражданите на Перник.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име