НАЧАЛО ГЕРБ Ирена Соколова бе лектор в обучителен семинар на тема „Младежкото доброволчество в...

Ирена Соколова бе лектор в обучителен семинар на тема „Младежкото доброволчество в спорта“

125
0
СПОДЕЛИ

20140423_114451Народният представител от ПП ГЕРБ Ирена Соколова бе лектор в обучителен семинар на тема „Младежкото доброволчество в спорта“. Целта на форума е чрез обучение, неформално образование и различни активности да се постигне популяризиране и промяна в младежката политика за доброволчеството в спорта. Четиридневният форум подпомага изграждането на неформална и креативна обстановка, като участниците са стимулирани да дебатират по различни теми.

„Темата за доброволчеството е изключително важна. Това, че младите хора проявяват интерес към нея е и очаквано , и стимулиращо, като ни показва, че вече вървим в правилната посока. Доброволчеството дава възможност да положиш усилия, за да бъдеш полезен, но в същото време и помага да се сдобиеш с много нови умения и компетентности, които биха послужили в живота занапред. “-каза Ирена Соколова. Тя допълни, че доброволчеството е сравнително позната практика за България, но предимно чрез работата на организации като Червения кръст, сега обаче се наблюдава засилено желание при младите хора да са активни да се включват в групи и да помагат, а това е начин сам да участваш в промяната на обществото.

Ирена Соколова участва и в изработването на законопроекта за доброволчеството. В него за пръв път се уреждат обществени отношения, свързани с организирано извършване на доброволческа дейност на територията на Република България. „Част от целите на законопроекта са да се регулират правните отношения на доброволчеството, като основа за насърчаване на активната гражданска позиция, развитието на гражданското общество и засилването на солидарността. Създават се необходимите предпоставки за определяне на правния статус на доброволците. Разписват се основните принципи на доброволчеството, посочват се лицата, в полза или чрез които се извършва доброволческа дейност, въвежда се задължение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, въвежда се обучение и квалификация, застраховане на доброволците, възстановяване на действително направените разходи от тях“ сподели Соколова и допълни: „ Законът определя създаването на регистър на доброволците, издаването на идентификационни карти, регламентирането на видовете доброволчество и задължаването на държавата да подпомага и насърчава доброволческите дейности чрез данъчни, финансови, икономически и други облекчения.“

20140423_131707

На семинара „Младежкото доброволчество в спорта“ участниците имат възможността да разберат по-добре динамиката на процесите по вземане на решения, които дават отражение върху тяхната спортна практика и могат да окажат съдействие чрез съгласувани препоръки, върху предстоящи решения на европейско ниво. Форумът продължава до петък.

20140423_12573720140423_123100

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар
Въведете име